SEARCH IN CATALOGUE

PRZEWODY ZAPŁONOWE


>   RODZAJE PRZEWODÓW

>   INFORMACJE OGÓLNE


>   INFORMACJE TECHNICZNE

     > Budowa SENTECH
     > Przewód miedziany
     > Jak czytać oscylogram
     > Przebicie po wymianie
     > Laboratorium


>   ZAMÓW NIESTANDARDOWE PRZEWODY


>   DOWNLOAD


 

 

Nasze laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy. Posiadamy możliwość przeprowadzenia wszelkich testów wynikających z norm ISO 3808, ISO 6856 oraz SAE J2031 i SAE J2032. Możliwe tez jest prowadzenie wszelkich innych prób uzgodnionych z klientem.

Laboratorium zapewnia nam możliwość monitorowania jakości naszych produktów oraz daje sposobność do porównywania produktów konkurencyjnych. Poniżej przedstawiamy w skrócie poszczególne stanowiska. Opisy nie wyczerpują całej metodyki badań, a jedynie przedstawiają najważniejsze rodzaje pomiarów jakie występują przy badaniu przewodów zapłonowych.

 

  Stanowisko do pomiaru rezystancji   
Stanowisko wyposażone w nowoczesny miernik cyfrowy do pomiaru rezystancji. Wysokiej jakości przewody Kalvina zapewniają bardzo wysoką dokładność pomiarową.

 

  Stanowisko do pomiarów pojemności i indukcyjności    
Stanowisko wyposażone w nowoczesny miernik cyfrowy do pomiaru pojemności i indukcyjności. Dodatkowo istnieje możliwość porównawczego oznaczania pojemności w wodzie i solance lub innych wymaganych cieczach.

 

  Stanowisko do pomiaru siły wyrywania końcówek (jakości połączenia końcówki z kablem)    
Stanowisko wyposażone w nowoczesny dynamometr cyfrowy do pomiaru siły wyrywania końcówki metalowej z kabla. Pomiar dostarcza informacji o jakości połączenia końcówek z kablem. Dzięki temu można stwierdzić, czy końcówka nie ulegnie zerwaniu w trakcie eksploatacji przewodów, zwłaszcza w trakcie ich demontażu.

 

  Stanowisko do pomiaru siły montażu i demontażu końcówek
Stanowisko wyposażone w nowoczesny dynamometr cyfrowy do pomiaru siły wyrywania końcówki metalowej z kabla. Pomiar pozwala stwierdzić, czy końcówkę metalową będzie łatwo zamontować na świecy w rozdzielaczu zapłonu lub cewce, a jednocześnie czy połączenie to jest wystarczająco mocne, aby zapewnić prawidłowe działanie połączenia. Zbyt mocne połączenie może powodować zrywanie końcówki z kabla w trakcie demontażu przewodów.

 

  Przenośne stanowisko do badania rezystancji izolacji
Stanowisko wyposażone w nowoczesny miernik cyfrowy do badania rezystancji izolacji napięciem stałym do 5 kV. Dzięki takiej próbie można określić charakterystykę rezystancji izolacji przy różnych napięciach. Zmiana rezystancji w czasie przy różnych wartościach napięć probierczych pozwala bardzo szybko określić jakość izolacji. Pomiary stosuje się głównie porównawczo do oceny jakości dostaw oraz przewodów konkurencyjnych.

 

  Stanowisko do badania wysokim napięciem
Stanowisko wyposażone w nowoczesny miernik do badania wysokim napięciem zmiennym do 120 kV. Stanowisko zapewnia możliwość wszelkich badań przewodów oraz izolatorów wysokim napięciem zgodnie z normami. Przeprowadzane próby na efekt koronowy przy zadanym napięciu można badać wytrzymałość przewodów w czasie. Innym testem jest określenie napięcia przebicia izolacji. Wszelkie próby mogą być wykonywane na nowych elementach lub częściach poddanych starzeniu w komorze termicznej.

 

  Komora termiczna
Nowoczesna komora termiczna zapewniająca możliwość badania kabla i innych części do temperatury +300°C. Analogiczna do komory wysokiej temperatury komora niskotemperaturowa do –50°C pozwala na badania tzw. szoku termicznego.

 

  Stanowiska do badania odporności na płyny
Stanowisko wyposażone jest w nowoczesne łaźnie termostatyczne. Dzięki temu możliwe jest badanie przewodów oraz ich części składowych na odporność na działanie wszelkich płynów takich jak wody, solanki, oleju, płynu chłodniczego i wszelkich innych wymaganych przez odbiorców cieczy.

 

  Stanowisko do pomiaru twardości
Stanowisko zapewnia możliwość pomiaru twardości metodami Vickersa, Brinella oraz Rockwella. Dzięki temu można kontrolować jakość metalowych części składowych przewodów zapłonowych oraz narzędzi do ich obróbki. Dzięki pomiarowi twardości różnymi metodami w szerokim zakresie skal można kontrolować własności różnych metali poczynając od miękkiej miedzi, a kończąc na wysokich twardościach ulepszanych stalach. Twardościomierz zapewnia możliwość cyfrowych pomiarów wraz z optyczną kontrolą.

 

  Mikroskopowe stanowisko kontrolne
Mikroskopowe stanowisko kontrolne zapewnia możliwość oglądania z dużym powiększeniem wszelkich uszkodzeń takich jak pęknięcia, punkty przebicia izolacji itp. Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu istnieje możliwość analizy optycznej oraz dokonywania wszelkich pomiarów a w tym długości, kąta, powierzchni, współosiowości, kołowości i wiele innych. Istnieje możliwość zaawansowanej analizy stereoskopowej i uzyskiwania obrazów 3D do dalszej ich analizy.