SEARCH IN CATALOGUE

PRZEWODY ZAPŁONOWE


>   RODZAJE PRZEWODÓW

>   INFORMACJE OGÓLNE


>   INFORMACJE TECHNICZNE

     > Budowa SENTECH
     > Przewód miedziany
     > Jak czytać oscylogram
     > Przebicie po wymianie
     > Laboratorium


>   ZAMÓW NIESTANDARDOWE PRZEWODY


>   DOWNLOAD


 

 

    JAK ZBUDOWANY JEST PRZEWÓD SENTECH?   
 


Osłona zewnętrzna z syntetycznego elastomeru, zapewniająca odporność na zmiany temperatury (zimno-gorąco), odporność mechaniczną i chemiczną (woda, solanki, oleje, paliwo...). Doskonale zachowuje się mechanicznie i nie zmienia swych własności z biegiem czasu



Oplot lub taśma wzmacniająca




Powłoka izolacyjna z syntetycznego elastomeru posiadająca doskonałe własności dielektryczne (izolacyjne). Wysoki poziom napięcia przebicia zapewnia brak mikro-wyładowań




Nierdzewny przewodnik elektryczny - gęsto, spiralnie nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny (50 zwojów/cm), zapewnia przepływ prądu wysokiego napięcia przy skupianiu indukowanego pola magnetycznego (zakłóceń) wewnątrz kabla




Materiał ferromagnetyczny pochłaiający zakłócenia. 4+5 stanowią układ przeciwzakłóceniowy na całej długości kabla - większy prąd zapłonu i dłuższy czas trwania iskry




Rdzeń syntetyczny wykonany na bazie włókna szklanego i poliaramidu, utrzymuje rdzeń ferrytowy